0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

Aanmelden themabijeenkomst/workshop

Aanmelden Mechanisering/Robotisering van lasprocessen

Algemene informatie
Datum: 9 februari 2018
Tijd: 13.30 – 17.00 uuur

Locatie: Kumoweld BV, Korenmaat 3, 9405 TL Assen
Kosten: Deelname is kostenloos

Certificaat
Na afloop ontvangt u een verklaring van deelname waarmee u uw kennis aantoonbaar op peil houdt. Deelname levert punten op voor het behalen of verlengen van uw kadercertificaat.

Zien wij u op 9 februari?