0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

Begin oktober start er weer een nieuwe “visueel lasinspecteur” VTw-2 opleiding.

Start nieuwe VTW-2 opleiding begin oktober 2021

In de lastechniek worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichtte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Van groot belang is het visueel onderzoek van het laswerk. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen. De vijfdaagse opleiding Visueel Lasinspecteur VTw-2 geeft inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtermen van de EN 473 / ISO 9712. Hierdoor heeft de opleiding de volgende kenmerken:

– Deskundige instructeurs met ruime praktijk ervaring
– Dekkend conform de EN 473 / ISO 9712
– Zelfstandig beoordelen van werkstukken
– Gecertificeerde afronding

Doel
Het vergroten van kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische- en praktische kennis bent u na de opleiding in staat om zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen. Een persoon gecertificeerd op level 2 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren volgens vastgestelde en erkende procedures.

Certificatie
De opleiding wordt afgerond met een theoretisch- en praktisch examen onder toezicht en verantwoording van DNV certification B.V. Het certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO – 17024 zicht en verantwoording van DNV certification B.V.

Meer informatie 

Startdatum
Begin oktober 2021
lesuren: 08:30 tot 16:00 uur (incl. lunch)

Meld u snel aan want er zijn al een aantal plekken bezet!

De opleiding ‘Visueel Lasinspecteur VT-w level 2′ bestaat uit 5 lesdagen waar de visuele inspectie van laswerk zowel theoretisch als praktisch aan bod zal komen. De opleiding wordt daarna afgerond met een theoretisch- en praktisch examen.

Heeft u interesse in deze opleiding of een andere opleiding? Neem dan contact op via lasschool@kumoweld.nl