0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

Partners

520_1

OOM is het opleidingsfonds van en voor 145.000 werknemers en 15.000 bedrijven in de metaalbewerking. OOM geeft voorlichting en advies over scholing en draagt financieel bij in de kosten daarvan. Dit gebeurt op basis van CAO- afspraken die zijn gemaakt door sociale partners in de sector.

OOM wil hoger en beter opgeleid personeel in de metaalbewerking, meer instroom van vakmensen en een aantrekkelijker imago van de sector. OOM wil daarmee dat bedrijven en werknemers beter voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden in de economie en op de (arbeids)markt.

Dat doet OOM door veel persoonlijk contact en een klantgerichte, stimulerende aanpak. Daarbij gaat OOM zorgvuldig en transparant om met sectorgelden. De dienstverlening van OOM heeft inmiddels geleid tot bijscholing van 25.000 werknemers, de instroom van 1.900 leerlingen en 7.000 bedrijven die actief bezig zijn met scholing en opleiding.


 

DEFaangepast

Kennis- en adviescentrum Kenteq zorgt dat de maakindustrie in Nederland kan blijven beschikken over gekwalificeerde technische vakmensen. We helpen (aankomende) medewerkers zich te ontplooien en hun loopbaan blijvend te ontwikkelen in de metaal en werktuigbouw, elektro- en installatietechniek en mechatronica. We combineren onze kennis met die van onze samenwerkingspartners om:

 • overheid, onderwijs, bedrijfsleven en werknemers/leerlingen met elkaar te verbinden
 • onze klanten met begeleiding, scholing, advisering verder helpen
 • nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen te vertalen naar praktische oplossingen

De kracht van Kenteq is de combinatie van scholing, examinering, leerlingbegeleiding en loopbaanontwikkeling in de technische sector.


 

20130912132549

 

 • Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Metaalunie richt zich op bedrijven in de Metaal en Techniek van  eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers. Koninklijke Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.

obm logo(1)

 

Het OpleidingsBedrijf Metaal (OBM), een initiatief van de Koninklijke Metaalunie, is opgericht om de metaalsector van goed opgeleide vakmensen te voorzien. Het OBM is regionaal georganiseerd en is door middel van direct aandeelhouderschap van en voor regionale bedrijven. Wij zijn uw aanspreekpunt bij al uw vragen over opleiding en scholing.


scaves_logo

Een ongeluk is snel gebeurd in de bouw en industrie. Potentieel riskante situaties komen dagelijks voor. Maar een ongeluk kunt u zich niet veroorloven. Want de gevolgen kunnen groot zijn voor uw mensen en uw bedrijf. Scaves doet geen enkele concessie aan veiligheid op de werkvloer. Wij ondersteunen u met trainingen, veiligheidskundig advies, projectbegeleiding en bedrijfsmanagementsystemen zoals VCA en ISO. Met Scaves haalt u jarenlange praktijkervaring in huis. Wij weten wat nodig is om de veiligheid binnen uw bedrijf te waarborgen.


Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een onafhankelijke stichting die de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werkzaam zijn op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente verbindingstechnieken. Het NIL stelt zich ten doel de kennis en vakbekwaamheid in deze branches op hetzelfde niveau te houden als nu, en daar waar mogelijk uit te breiden. Daarbij is het van belang dat er continu voldoende aanwas is van jonge vakmensen.

Om onze doelstellingen te bereiken richten we ons op een aantal kernactiviteiten:
 • Het uitbreiden en verspreiden van kennis op het gebied van verbindingstechnieken door middel van onderzoek en voorlichtingsactiviteiten.
 • Het ontwikkelen van internationaal geharmoniseerde opleidingen en erkende handvaardigheidopleidingen.
 • Het uitgeven van lesmaterialen.
 • Het houden van toezicht op de kwaliteit van opleidingen en het certificeren van opleidingsinstellingen.
 • Het examineren, diplomeren en certificeren van personen.
 • Het certificeren van bedrijven.
 • Het kwalificeren van lasprocedures.
 • Het vertegenwoordigen van Nederland in de internationale organisaties EWF en IIW.
 • Het promoten van het vakgebied van de verbindingstechniek, vooral onder de jeugd.