0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

International Welding Practitioner (IWP)

Met het certificaat International Welding Practitioner toont u aan te beschikken over de benodigde
kennis met de daarbij benodigde praktijkervaringen. De opleiding IWP is opgebouwd uit diverse
modules die groepsgewijs worden behandeld. Doel van de opleiding is uw kennis te vergroten op het
gebied van diverse lastechnische praktijkgerichte aspecten.

Onderwerpen
  • Lasprocessen en lasapparatuur
  • Materialen
  • Constructie en ontwerp
  • Fabricage en toepassingen
Duur van de opleiding De opleiding heeft een duur van 146 lesuren.
Afronding De opleiding wordt afgerond met een examen over de 4 lasmodules.
Bij goed gevolg van alle modules ontvangt u het NIL diploma
Meesterlasser en het internationale diploma International Welding
Practitioner.
 Doelgroep De opleiding is bestemd voor (aankomende) lascoördinatoren
die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid dragen over de
lastechniek.
Toelatingseisen Minimum leeftijd van 20 jaar en twee jaar ervaring als lasser. In het
bezit van een EWF/IIW diploma Pijplasser, volgens de betreffende
EWF/IIW Guideline of; (tot het eind van de overgangsregeling) in het
bezit zijn van een geldig lasserskwalificatiecertificaat EN 287-1 of EN
ISO 9606-2, H-L045 ss nb in tenminste één lasproces uitgegeven
onder EN 45013 / ISO IEC 17024 en met aantoonbare theoretisch
kennis op het niveau van tenminste het EWF.IIW diploma Pijplasser
of een NIL diploma niveau 3 (gronddiploma of een NIL diploma
niveau 4 (vakdiploma)
Opleidingskenmerken
  • Deskundige instructeurs met ervaring in de lastechniek
  • De opleiding is onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek