0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

International Welding Specialist (IWS)

Met het certificaat International Welding Specialist toont u aan te beschikken over de benodigde
kennis en kunt U taken verrichten als lascoördinator. De opleiding IWS is opgebouwd uit diverse
modules die groepsgewijs worden behandeld. Doel van de opleiding is uw kennis te vergroten op het
gebied van diverse lastechnische aspecten die zijn omschreven in de eindtermen van de EN 719.

Onderwerpen
  • Lasprocessen en lasapparatuur
  • Materialen
  • Constructie en ontwerp
  • Fabricage en toepassingen
Duur van de opleiding De opleiding heeft een duur van 171 lesuren.
Afronding De opleiding wordt afgerond met een examen over de 4
lasmodules. Bij goed gevolg van alle modules ontvangt u het
NIL diploma Lasspecialist en het internationale diploma
International Welding Specialist.
 Doelgroep De opleiding is bestemd voor (aankomende) lascoördinatoren
die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid dragen over
de lastechniek.
Toelatingseisen Een diploma van een VMBO. Beroeps Gerichte Leerweg,
Basisvariant (voorheen LBO-B) en het IIW/EWF Certificate
International/European Welding Practitoner (IWP/EWP)
voor andere toelatingseisen kunt U informeren bij de
opleidingscoördinator
Opleidingskenmerken
  • Deskundige instructeurs met ervaring in de lastechniek
  • De opleiding is onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek