0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

International Welding Technologist (IWT)

In toenemende mate wordt kennis van las- en verbindingstechnieken belangrijker. Internationale
regelgeving, kwaliteitsborging en lascoördinatie zijn aan de orde van de dag. Met het certificaat
International Welding Technologist toont u aan te beschikken over deze benodigde kennis en kunt u
taken verrichten als lascoördinator. De opleiding IWT is opgebouwd uit diverse modules die
groepsgewijs worden behandeld. De theorie wordt afgewisseld met diverse excursies en practica
waarin zelfstandig wordt gelast.

Onderwerpen
  • Lasprocessen en lasapparatuur
  • Materialen
  • Constructie en ontwerp
  • Fabricage en toepassingen
Duur van de opleiding De opleiding heeft een duur van 362 lesuren.
Afronding De opleiding wordt afgerond met een examen over de 4
lasmodules. Bij goed gevolg van alle modules ontvangt u het
NIL diploma middelbaar lastechnicus en het internationale
diploma International Welding Technologist.
 Doelgroep De opleiding is bestemd voor (aankomende) lascoördinatoren
die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid dragen over
de lastechniek.
Toelatingseisen Een diploma van een Middelbaar Technische School / MBO,
niveau 4) in de werktuigbouwkunde of metaalkunde, of ter
beoordeling van de Examencommissie, in een andere richting
indien er sprake is van voldoende ervaring op het gebied van
de lastechniek, of in het bezit zijn van een diploma van de
Schakelcursus voor Middelbaar Lastechnicus
Opleidingskenmerken
  • Deskundige instructeurs met ervaring in de lastechniek
  • De opleiding is onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek