0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

MAG lassen – NIL niveau 1

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het booglassen door middel van het MAG lasproces op niveau 1 van het NIL in de materiaalgroep staal. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies.

 

Opleiding De opleiding op het eerste niveau wordt gegeven in ongelegeerd stalen plaat van 3 tot 10 mm dikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 1.
Bestemd voor Iedereen die onbekend is met MAG booglassen en er in de nabije toekomst mee te maken krijgt. De opleiding is een zeer goede basis voor de cursus MAG lassen NIL niveau
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk.
  • Theorie
Processen en Apparaten (zie hoofdstuk 1.1)
  •  Praktijk
– Lassen van I-naden in de positie PA.
– Lassen van binnen- en buitenhoek naden in de positie PA en PB.
– Lassen van werkstukken uit plaat, pijp en profiel en samengesteld in de hiervoor genoemde posities.
– Met name ook aandacht voor het kiezen van de juiste (las)parameters en het voorkomen van storingen.
– Materiaaldikte: 3 t/m 10 mm
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1
– Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
Vooropleiding Geen vooropleidingseisen.
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL.
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen. Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste praktijklessen op afspraak worden ingehaald.
Cursusduur 16 dagdelen of 8 dagen
Afsluiting Afsluiting van de cursus geschiedt door middel van een examen welke wordt afgenomen en beoordeeld onder toezicht van het NIL.


Inschrijfformulier