0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

MAG lassen – NIL niveau 2

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het booglassen door middel van het MAG lasproces op niveau 2 van het NIL in de materiaalgroep staal. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies.

Opleiding De opleiding op het tweede niveau wordt gegeven in ongelegeerd stalen plaat van 4 tot 12 mm dikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 2.
Bestemd voor Iedereen die bekend is met MAG booglassen en bij voorkeur NIL niveau 1 afgerond heeft. De opleiding is een zeer goede basis voor de cursus MAG lassen NIL niveau 3.
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk.
  • Theorie
Materialen en hun gedrag bij het lassen (zie hoofdstuk 1.1)
  •  Praktijk
– Lassen van binnenhoeknaden in de posities PB, PD, PF en PG.
– Lassen van buitenhoek naden in de positie PB en PD.
– Lassen van V-naden in de posities PA en PF.
– Lassen van I-naden in de posities PF en PG.
– Lassen van werkstukken uit plaat waarin eerder genoemde
naadvormen en lasposities voorkomen.
– Materiaaldikte: 4 t/m 12 mm
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1
– Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
Vooropleiding NIL Diploma MAG niveau 1 gewenst.
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL.
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen. Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste praktijklessen op afspraak worden ingehaald.
Cursusduur 16 dagdelen of 8 dagen
Afsluiting De afronding van de cursus geschiedt door middel van een examen welke wordt afgenomen en beoordeeld onder toezicht van het NIL.

Inschrijfformulier