0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

MAG lassen – NIL niveau 4 – Pijp

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het booglassen door middel van het MAG lasproces op niveau 4 van het NIL in de materiaalgroep staal. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies.

Opleiding De opleiding op het vierde niveau wordt gegeven in ongelegeerd stalen pijp t/m 16mm wanddikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 4.
Bestemd voor Iedereen die NIL niveau 3 afgerond heeft en zich verder kwamen wil tot NIL niveau 4.
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk.
  • Theorie
Fabricage en Toepassingen (zie hoofdstuk 1.1)
  •  Praktijk
– Lassen van plaat/pijp en pijp/pijp verbindingen in ongelegeerd staal en in alle lasposities.
– Materiaaldikte: t/m 16 mm
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1
– Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden
Vooropleiding NIL Diploma MAG niveau 3 vereist
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL.
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen. Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste praktijklessen op afspraak worden ingehaald.
Cursusduur 20 dagdelen of 10 dagen
Afsluiting Afsluiting van de cursus geschiedt door middel van een examen welke wordt afgenomen en beoordeeld onder toezicht van het NIL.

Inschrijfformulier