0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

MAG lassen – NIL niveau 3 – RVS

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het booglassen door middel van het MAG lasproces op niveau 4 van het NIL in de materiaalgroep RVS. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies.

Opleiding De opleiding op het derde niveau wordt gegeven in RVS plaat 3 t/m 8 mm (wand) dikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 3
Bestemd voor Iedereen die NIL niveau 2 afgerond heeft en zich verder wil bekwamen tot NIL niveau 3
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk
  • Theorie
Fabricage en Toepassingen (zie hoofdstuk 1.1)
  •  Praktijk
Lassen van plaat, plaat/pijp en pijp/pijp verbindingen in austenitisch roest vaststaal in de posities PA, PB, PC, PF, PG en H-L045.
– Materiaaldikte: 3 t/m 8 mm
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 8.1
– Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden
Vooropleiding NIL Diploma MAG niveau 2 vereist
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL.
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen. Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste praktijklessen op afspraak worden ingehaald.
Cursusduur 20 dagdelen of 10 dagen
Afsluiting De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Inschrijfformulier