0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

MIG lassen – NIL niveau 1

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het booglassen door middel van het MIG lasproces op niveau 1 van het NIL in de materiaalgroep aluminium. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies.

Opleiding De opleiding op het eerste niveau wordt gegeven in aluminium plaat van 4 t/m 6 mm dikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 1
Bestemd voor Iedereen die onbekend is met MIG (puls)booglassen en er in de nabije toekomst
mee te maken krijgt. De opleiding is een zeer goede basis voor de cursus MIG lassen NIL niveau 2.
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk
  • Theorie
Processen en Apparatuur
  •  Praktijk
– Lassen van I-naden in de positie PA.
– Lassen van binnen- en buitenhoek naden in de positie PA en PB.
– Lassen van werkstukken uit staaf, plaat, profiel en buismaterialen in
de hiervoor genoemde posities.
– Met name ook aandacht voor het kiezen van de juiste (las)parameters
en het voorkomen van storingen.
– Materiaaldikte: 4 t/m 6 mm
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23
– Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
Vooropleiding Geen vooropleidingseisen.
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL.
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen. Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste praktijklessen op afspraak worden ingehaald.
Cursusduur 16 dagdelen of 8 dagen
Afsluiting Afsluiting van de cursus geschied door middel van een examen dat wordt afgenomen en beoordeeld onder toezicht van het NIL.

Inschrijfformulier