0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

MIG lassen – NIL niveau 4

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het booglassen door middel van het MIG lasproces op niveau 4 van het NIL in de materiaalgroep aluminium. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies

Opleiding De opleiding op het derde niveau wordt gegeven in aluminium plaat van 6 t/m 20 mm dikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 4.
Bestemd voor Iedereen die NIL niveau 3 afgerond heeft en zich verder wil bekwamen tot NIL niveau 4
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk.
  • Theorie
Fabricage en Toepassingen
  •  Praktijk
– Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al dan niet met tegenlas, in de posities PA, PB, PD en PF.
– Lassen van open V-naden en dubbele V-naden (X-naden) in de posities PA en PF.
– Lassen van werkstukken uit en/of samengesteld uit staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal in de hiervoor genoemde posities.
– Materiaaldikte: 6 t/m 12 mm
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23
– Beoordeling: Visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden ook radiografisch onderzocht op
inwendige onvolkomenheden.
Vooropleiding NIL Diploma MIG niveau 3 vereist
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL.
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen. Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste praktijklessen op afspraak worden ingehaald.
Cursusduur 20 dagdelen of 10 dagen
Afsluiting Afsluiting van de cursus geschied door middel van een examen dat wordt afgenomen en beoordeeld onder toezicht van het NIL.

Inschrijfformulier