0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

Booglassen met beklede elektroden – NIL niveau 2

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het booglassen door middel van het BMBE lasproces op niveau 2 van het NIL in de materiaalgroep ongelegeerd staal. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies.

Opleiding De opleiding op het tweede niveau wordt gegeven in ongelegeerd staal van 4 tot 12 mm dikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 2.
Bestemd voor Iedereen die bekend is met BMBE booglassen en bij voorkeur NIL niveau 1 afgerond heeft. De opleiding is een zeer goede basis voor de cursus BMBE lassen NIL niveau 3.
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk.
  • Theorie
Materialen en hun gedrag bij het lassen
  •  Praktijk
– Lassen van binnenhoeknaden in de posities PB, PD, PF en PG.
– Lassen van buitenhoek naden in de positie PB en PD.
– Lassen van V-naden in de posities PA en PF.
– Lassen van I-naden in de posities PF en PG.
– Lassen van werkstukken uit plaat waarin eerder genoemde naadvormen en lasposities voorkomen.
– Materiaaldikte: 4 t/m 12 mm
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1
– Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
Vooropleiding NIL Diploma BMBE niveau 1 gewenst
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen. Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste praktijklessen op afspraak worden ingehaald.
Cursusduur 16 dagdelen of 8 dagen
Afsluiting Afsluiting van de cursus geschied door middel van een examen dat wordt afgenomen en beoordeeld onder toezicht van het NIL.

Inschrijfformulier