0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

Autogeen lassen – NIL niveau 1

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het autogeen metaal bewerken door middel van het autogeen proces op niveau 1 van het NIL in de materiaalgroep staal. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies.

Opleiding De opleiding op het eerste niveau wordt gegeven in ongelegeerd stalen plaat van 1 tot 3 mm dikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 1.
Bestemd voor Iedereen die onbekend is met het autogeen metaal bewerken en er in de nabije toekomst mee te maken krijgt. De opleiding is een zeer goede basis
voor de cursus Autogeen lassen NIL niveau 2.
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk.
  • Theorie
Processen en Apparatuur
  •  Praktijk
– Lassen van I-naden in de positie PA en PF.
– Lassen van buitenhoek naden in de positie PA en PF.
– Hardsolderen met messingsoldeer.
– Met name ook aandacht voor het kiezen van de juiste (las)parameters
en het voorkomen van storingen.
– Materiaaldikte: t/m 3 mm
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1
– Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
Vooropleiding Geen vooropleidingseisen.
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL.
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de
cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen.
Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld
aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste praktijklessen op
afspraak worden ingehaald
Cursusduur 16 dagdelen of 8 dagen
Afsluiting De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Inschrijfformulier