0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

Autogeen lassen – NIL niveau 2

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het autogeen metaal bewerken door middel van het autogeen proces op niveau 2 van het NIL in de materiaalgroep staal. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies.

Opleiding De opleiding op het tweede niveau wordt gegeven in ongelegeerd stalen plaat
van 1 t/m 4 mm dikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 2.
Bestemd voor Iedereen die bekend is met het autogeen metaal bewerken en bij voorkeur NIL niveau 1 afgerond heeft. De opleiding is een zeer goede basis voor de cursus Autogeen lassen NIL niveau 2.
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk.
  • Theorie
Materialen en hun gedrag bij het lassen
  •  Praktijk
– Het middels naar links of rechts lassen van I-naden en hoeknaden in de posities PA, PC en PF.
– Het handmatig autogeen snijden van figuren met rechte en gebogen lijnen.
– Materiaaldikte: t/m 4 mm (lassen)
3 t/m 12 mm (snijden)
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1
– Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten
Vooropleiding NIL Diploma Autogeen niveau 1 gewenst.
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL.
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen.
Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste praktijklessen op afspraak worden ingehaald.
Cursusduur 20 dagdelen of 10 dagen
Afsluiting Afsluiting van de cursus geschied door middel van een examen dat wordt afgenomen en beoordeeld onder toezicht van het NIL.

 

Inschrijfformulier