0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

TIG lassen – NIL niveau 4 – STAAL, RVS of ALU

Deze cursus richt zich op het aanleren van de vaardigheid van het booglassen door middel van het TIG lasproces op niveau 4 van het NIL in de materiaalgroep ongelegeerd staal, roest vaststaal of aluminium. Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies.

Opleiding De opleiding op het vierde niveau wordt gegeven in plaat van ongelegeerd staal, roest vaststaal of aluminium van 1 t/m 6 mm dikte. De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 4.
Bestemd voor Iedereen die bekend is met TIG booglassen en NIL niveau 3 afgerond heeft.
Inhoud De cursus bestaat voor 20% uit theorie en 80% uit praktijk.
  • Theorie
Fabricage en toepassingen (zie hoofdstuk 2.1)
  •  Praktijk
– Lassen van pijp/pijp- en pijp/plaat-verbindingen in alle posities met toepassing van de gebruikelijke naadvormen (binnenhoek, buitenhoek, I-, V- en ½ V-naden).
– Materiaaldikte: 1 t/m 6 mm
– Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1, 8.1 of groep 22, 23 en 24.
– Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch onderzoek op inwendige onvolkomenheden.
Vooropleiding NIL Diploma TIG niveau 3 vereist.
Studiemateriaal Praktijkopgaven en lesstof van het NIL.
Aanwezigheidsplicht Tijdens al onze opleidingen houden we de presentie en absentie van de cursisten bij. Wij blijven de vorderingen van de cursist nauwgezet volgen. Bijzonderheden ten aanzien van de opleiding worden altijd teruggekoppeld aan de opdrachtgevers. Bij ziekte kunnen de gemiste  praktijklessen op afspraak worden ingehaald.
Cursusduur 20 dagdelen of 10 dagen
Afsluiting Afsluiting van de cursus geschied door middel van een examen dat wordt afgenomen en beoordeeld onder toezicht van het NIL.

 

Inschrijfformulier