0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

Visueel Lasinspecteur VT-w Level 2

In de lastechniek worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichtte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Van groot belang is het visueel onderzoek van het laswerk. Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen. De vijfdaagse opleiding Visueel Lasinspecteur VTw-2 geeft inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtermen van de EN 473 / ISO 9712. Hierdoor heeft de opleiding de volgende kenmerken:

– Deskundige instructeurs met ruime praktijk ervaring
– Dekkend conform de EN 473 / ISO 9712
– Zelfstandig beoordelen van werkstukken
– Gecertificeerde afronding

Doel

Het vergroten van kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische- en praktische kennis bent u na de opleiding in staat om zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen. Een persoon gecertificeerd op level 2 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures.

Doelgroep

De opleiding ‘Visueel Lasinspecteur VT-w level 2’ is bedoeld voor uitvoerende lassers, lassersbazen, QA/QC medewerkers en inspecteurs die meer inzicht willen krijgen op de visuele controle van het laswerk.

Inhoud

De opleiding ‘Visueel Lasinspecteur VT-w level 2′ bestaat uit 5 les dagen waar de visuele inspectie van laswerk zowel theoretisch als praktisch aan bod zal komen. De opleiding wordt daarna afgerond met een theoretisch- en praktisch examen.

De volgende onderdelen komen tijdens de lessen aan bod:

– Principes van visueel beoordelen
– Visuele inspectietechnieken
– Inspectiekarakteristieken en toepassingen
– Lasprocessen en materialen
– Rapporteren
– Inspectie tijdens bedrijf, revisie en onderhoud
– Overige NDO-technieken
– Veiligheid en certificeren

Studiemateriaal

Het lesmateriaal behorende bij deze opleiding Vtw-2 zal door Kumoweld Opleidingen verstrekt worden en is onderdeel van het lesgeld.

 

 

Lesgeld

Het lesgeld voor de opleiding ‘Visueel Lasinspecteur VT-w level 2′ bedraagt  € 2.380,-, ex BTW,

Het lesgeld is inclusief de volgende onderdelen:

– Alle lessen die tijdens de opleiding verzorgd worden
– De kosten voor de boeken
– De examen kosten
– De ogentest, die verplicht is om voor certificering in aanmerking te komen

Certificatie

De opleiding wordt afgerond met een theoretisch- en praktisch examen onder toezicht en verantwoording van DNV certification B.V. Het certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO – 17024ezicht en verantwoording van DNV certification B.V. Het certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform ISO – 17024.

Docenten / Trainers

De docenten die deze opleiding verzorgen, zijn gekwalificeerd en beschikken bovendien over een ruime praktijkervaring en vele jaren met het verzorgen van de opleiding.

Studieduur

De opleiding bestaat uit 5 studiedagen en 1 examen dag, verdeeld over 5 of 6 weken. De studiedagen starten om 8.30 uur en eindigen om 16.30 uur en worden in Assen verzorgd.

Bij voldoende aanmeldingen start de eerstvolgende cursus 9 oktober 2019. 

de volgende start momenten zijn in 2020 namelijk;  week 3, week 13 en week 21.   

Toelatingseisen

Goede beheersing van de Nederlandse en affiniteit met de lastechniek, door Kumoweld Opleidingen te beoordelen aan de hand van een intake.

Aanmelding

Aanmeldingsformulier is aan te vragen via lasschool@kumoweld.nl.

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar lasschool@kumoweld.nl of bellen 06-83178562.