HDN OPLEIDING HYGIENIC WELDER

Binnen de voedingsmiddelenindustrie worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne van de machines. Een goede las heeft veel invloed op deze hygiëne. Een verkeerde las kan een machine en daarmee het voedingsmiddel vervuilen. In leidingsystemen binnen de food, feed- en pharma industrie, blijkt de lasverbinding vaak het zwakste deel te zijn. Dit betreft hygiëne en corrosiebestendigheid. Opdrachtgevers onderschatten de rol van de lasser en hetgeen hij op levert. Bij controles in de markt, blijk meer dan 30% van de gemaakte lassen slecht zijn. Zij voldoen niet aan de hygiënische maatstaven en zelfs vaak niet aan de technische eisen. Hygiënisch lasser is een vak en dat borgen wij in samenwerking met het NIL.

Kumoweld biedt een opleiding waarin het praktische deel en theoretische deel getraind wordt. De HDN methodiek biedt een uniforme en eenvoudige werkwijze om een las goed en hygiënisch te leggen, registreren en inspecteren. Lassers worden bekend gemaakt met de voedingsmiddelen eisen, materiaalkennis, lezen van tekeningen, maar vooral ook instructies m.b.t. hygiënische constructie eisen. Daarna wordt de opleiding afgesloten met een digitaal theorie examen en een praktijktoets. Deze worden beoordeeld door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). De cursist mag zich na het behalen van het HDN/NIL certificaat Hygienic welder noemen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.hdn4food.com/  of neem contact met ons op.

Contact