Lasverbeterplan

Lasverbeterplan

Voor het opstellen van een Lasverbeterplan beginnen we altijd met een QuickScan die al uw basisprocessen in beeld brengt. Vervolgens kijken we specifiek, in detail, naar de productie- en lasprocessen: van eerste tekeningen tot aan de eindcontrole. Het spreekt voor zich dat we hierin alle uitvoerders betrekken zodat iedereen weet wat hem te doen staat en hoe het werk optimaal kan worden ingericht en uitgevoerd. Uit ervaring kunnen we met recht stellen dat een Las Verbeter Plan altijd een efficiënte productie bewerkstelligt met een hoge kwaliteit en gegarandeerde kostenbesparing. Neem contact op met Kumoweld voor uw eigen Las Verbeter Plan, wij leggen u graag de mogelijkheden voor.

Contact

Wat is het doel van een Quickscan?

Huidige situatie in kaart brengen

  • Wordt er gewerkt volgens kwaliteitsmanagement systeem? Zo ja, welke?
  • Heeft men een las-coördinator, QA-QC, of KAM-medewerker?
  • Wat is kennis- en praktijkniveau betrokken medewerkers?
  • Welke eisen stelt het bedrijf aan haar lassers en leidinggevenden in productie?
  • Zijn certificaten/diploma’s inzichtelijk?
  • Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan machines (lasmachines/robots) en gebruiksmiddelen (lasdraden, PBM’s, etc.)
  • Status van aanwezige machinepark (lasapparatuur/robots)

Probleemstelling

Wat is de eis of wens vanuit het bedrijf inzake laskwaliteit?

  • Laskwaliteit checken van lassers én laswerk, daar waar nodig op niveau brengen
  • Kwaliteit van lassers op niveau houden middels Lasserskwalificaties
  • Eventueel vervolg met 3834/1090, en/of HDN

 

Vervolgstappen en Lasverbeterplan

Samen met onze eigen vakkundige lasexperts bekijken we vervolgens waar de plussen en minnen van uw huidige productie proces liggen. Door alle schakels in het proces te analyseren komen bijvoorbeeld onnodige handelingen, onlogische processen en/of tijdrovende verouderde procedures aan het licht.

Ook de kennis en kunde van alle medewerkers wordt hierin meegenomen en mocht het nodig zijn dan kan Kumoweld d.m.v. erkende opleidingen en opleidingen op maat helpen de kennis indien gewenst te vergroten.

Op basis hiervan verwerken wij onze gegevens in een gedegen advies “het lasverbeterplan”. Hiermee kan uw productie beter, efficiënter en dus kostenbesparend kan worden uitgevoerd. Een efficiënter proces houdt immers in, minder kosten en meer omzet.

Wilt u ook net als Kumoweld uw bedrijf en daarmee ook de maakindustrie in Noord-Nederland een boost geven?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek want wat ons betreft is dit het begin van een mooie win-win samenwerking!

Contact