MIG/MAG -LASSEN NIVEAUS 1 T/M 4

Handvaardigheidsopleiding MIG/MAG

Bij MIG/MAG lassen wordt tijdens het lassen continu een draad aangevoerd door het laspistool. Tussen deze draad en het werkstuk wordt de vlamboog gevormd. De draad is enerzijds de elektrode en anderzijds smelt deze en dient als toevoegmateriaal. Tijdens het lassen wordt het smeltbad beschermd door een beschermgas. Bij MIG-lassen gaat het om een Inert gas zoals Argon of mengsels van argon met waterstofgas en helium. Bij MAG-lassen gaat het om een actief gas zoals  koolstofdioxide, CO2. Een Inert gas reageert niet met het smeltbad en een actief gas wel. Vaak worden mengsels gebruikt van inerte en actieve gassen: doorgaans menggassen met argon en CO2.

Opleiding MIG/MAG niveau 1

MAG niveau 1 STAAL of RVS 

MIG niveau 1 ALU

Opleidingsduur: 16 dagdelen of 8 dagen

Deze cursus richt zich op de basis van het MAG-lassen of MIG-lassen, op basis van het officiële curriculum voor niveau 1 samengesteld door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).  De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 1.

Inhoudelijk worden de volgende zaken behandeld:

 • Lasprocessen.
 • Lasinstallaties voor MIG/MAG lassen.
 • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in de positie PA en PB.
 • Lassen van werkstukken uit staaf-, plaat-, profiel- en buismaterialen in de hiervoor genoemde posities. Met name ook aandacht voor het kiezen van de juiste parameters en voorkomen van storingen.

Opleiding MIG/MAG niveau 2

MAG niveau 2 STAAL of RVS

MIG niveau 2 ALU

Opleidingsduur: 16 dagdelen of 8 dagen

Deze cursus richt zich op de basis van het MAG-lassen of MIG-lassen, op basis van het officiële curriculum voor niveau 2 samengesteld door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).  De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 2.

Een diploma MAG-lassen of MIG-lassen niveau 1 is gewenst, maar niet verplicht

Inhoudelijk worden de volgende zaken behandeld:

 • Scheikundige begrippen.
 • IJzer en staal bereiding.
 • Gietijzer/gietstaal en legeringselementen.
 • De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal.
 • Handelsvormen van aluminium en staalproducten.
 • Lasonderzoek.
 • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al dan niet met tegenlas, in de posities PB, PC, PD, PG en PF.
 • Lassen van V-lapnaden in posities PF en V-naden in de positie PA.
 • Lassen van werkstukken uit en/of samengesteld uit staaf-, plaat- en profielmateriaal in de hiervoor genoemde posities.
 • Lassen van binnenhoeknaden in de posities PB, PD, PF en PG, buitenhoeknaden in de posities PB en PD; V-naden in de posities PA en PF; I-naden in positie PG.
 • Lassen van werkstukken samengesteld uit plaat waarin eerder genoemde naadvorm, naadvormen en lasposities voorkomen.

Opleiding MIG/MAG niveau 3

MAG niveau 3 STAAL of RVS

MIG niveau 3 ALU 

Opleidingsduur: 20 dagdelen of 10 dagen

Deze cursus richt zich op de basis van het MAG-lassen of MIG-lassen, op basis van het officiële curriculum voor niveau 3 samengesteld door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).  De opleiding is gericht op het behalen van het diploma op NIL niveau 3.

Een diploma MAG-lassen of MIG-lassen niveau 2 is gewenst, maar niet verplicht. 

Inhoudelijk worden de volgende zaken behandeld:

 • Lasnaadvormen en voorbewerkingen.
 • Belastingen van constructies.
 • Krimpverschijnselen.
 • Lasposities en las-aanduidingen op tekening.
 • Tekeninglezen.
 • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al dan niet met tegenlas, in de posities PA, PB, PC, PD en PF.
 • Lassen van open V-naden en dubbele V-naden (X-naden) in posities PA en PF.
 • Lassen van werkstukken uit en/of samengesteld uit staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal in de hiervoor genoemde posities.

Opleiding MIG/MAG niveau 4

MAG niveau 4 STAAL plaat of pijp

MIG niveau 4 ALU

Opleidingsduur: 20 dagdelen of 10 dagen

De opleiding is gericht op het behalen van het diploma
op NIL niveau 4.

Een diploma MAG-lassen of MIG-lassen niveau 3 is verplicht.

Inhoudelijk worden de volgende zaken behandeld:

 • Procesvariabelen bij het lassen.
 • De boog.
 • Lastoevoegmaterialen.
 • Lasonvolkomenheden,oorzaken en voorkomen van.
 • Lassen in de praktijk.
 • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo).
 • Lassen van binnenhoeknaden in de posities PD en PF.
 • Lassen van V-naden en dubbele V-naden in de posities PE, PF en PC.
 • Doordat wij werken met kleine groepen is er veel persoonlijke aandacht en begeleiding. We maken in onze lasschool gebruik van de modernste apparatuur en de lessen worden gegeven door ervaren docenten.

Examens 

Afsluiting van de opleiding geschied door middel van een examen dat wordt afgenomen en beoordeeld onder toezicht van het NIL.

Erkend opleider NIL

Kumoweld staat bij het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) geregistreerd als
Erkend Opleider. Deze erkenning betekent dat wij met onze handvaardigheids-, en kaderopleidingen voldoen aan de voorwaarden die vastgelegd zijn in de NIL-reglementen. Denk hierbij aan materiaal, opleidingsplan, kwaliteitsbeheersing, actuele kennis en ervaring van onze docenten. De kwaliteit van de Academy opleidingen zijn dan ook gewaarborgd.

Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden om in aanmerking te kunnen komen voor een aantrekkelijke subsidie. Deze dien je wel zelf aan te vragen maar natuurlijk helpen wij je graag op weg door je te informeren over de verschillende mogelijkheden.

Stichting OOM 

OOM is een scholingsadviesbureau in de metaalbewerking. Hun doel is om het vakmanschap in de metaalbranche naar een hoger niveau te tillen. Dit doen ze door de leercultuur binnen bedrijven te stimuleren. OOM co-financiert de opleidingskosten voor werkgever, werknemer of leerling. Lees meer over Stichting OOM.

Kumoweld Academy

Wil je graag een lasopleiding volgen bij Kumoweld? Neem contact met ons op.

Meer opleidingen:

Opleiding TIG niveaus 1 t/m 4 

Opleiding BMBE niveaus 1 t/m 4

Opleiding autogeen lassen niveaus 1 t/m 4 

Lascursus HDN (hygiënisch lassen)