Kwaliteitsbeheer

Lasverbeterplan

Zoals eerder gezegd: het beleid van Kumoweld is erop gericht om zo economisch mogelijk te werken. Hiervoor beschikken wij over vakkundige professionals (Weldermeisters), die in nauw overleg met de opdrachtgevers per onderdeel een plan opstellen waarmee zo efficiënt mogelijk kan worden gewerkt. Dit doen we altijd op locatie bij de opdrachtgever zodat we precies kunnen inventariseren en zeker weten waarover we praten. De uitkomsten hiervan stellen wij op in een Lasverbeterplan. 

Meer over het Lasverbeterplan

Certificering

Productie volgens vastgestelde kwaliteitsnormen brengt efficiëntie in je bedrijfsvoering en is doorslaggevend bij aansprakelijkheidskwesties. Door een uniforme werkwijze voorkom je faalkosten, discussies en claims. Steeds vaker merken opdrachtgevers op dat de werkzaamheden aan bepaalde keuringsvoorwaarden moeten voldoen (PED, EN-ISO 3834, EN 1090). Aan deze voorwaarden kan worden voldaan als de benodigde lasvaardigheden aanwezig zijn. De vraag naar gecertificeerde lassers neemt dan ook toe. Kumoweld kan u begeleiden in het halen van lasmethodekwalificaties en lasserskwalificaties. 

Gecertificeerde lassers moeten eveneens via een 2-jaarlijkse verlenging van hun lasserskwalificatie aantonen dat zij nog steeds over voldoende vaardigheden bezitten. Kumoweld kan ook hierin begeleiden. 

Meer informatie