Service

Onderhoud, reparaties en snel handelen bij een plotseling malheur. Ieder bedrijf heeft er wel eens mee te maken. Om hierop adequaat in te kunnen spelen schenken we bij Kumoweld veel aandacht aan onze
service. Deze bestaat uit een breed scala aan diensten. Om te beginnen is er onze optimaal ingerichte werkplaats waar we alle te gebruiken apparatuur keuren, onderhouden en repareren. Daarnaast staan onze monteurs altijd klaar om op uw verzoek reparaties te verrichten, storingen te verhelpen, verificaties te verrichten of keuringen uit te voeren. En omdat aan de lastechnieken steeds hogere eisen worden gesteld houden onze monteurs hun kennis up-to-date door trainingen en regelmatige bezoeken aan onze fabrikanten en leveranciers.

Dit geeft de opdrachtgevers een prettige zekerheid dat de service van Kumoweld aan alle hoge kwaliteitseisen voldoet en altijd blijft voldoen.

 

Wij bieden alles wat nodig is met de totaalservice die u mag verwachten.

Kumoweld heeft zich ontwikkeld tot een
betrouwbare totaalaanbieder. Ons team van
zo’n 20 vakmensen heeft altijd een oplossing
voor de vele verschillende vragen uit de markt.

Keuring en onderhoud lasapparatuur

 

Je bent natuurlijk al op de hoogte dat alle elektrische gereedschappen veilig dienen te zijn voor de gebruiker. Maar bent u bekend met de  NEN-EN-IEC 60974-4 norm? In deze norm staat omschreven hoe lasapparatuur geïnspecteerd en getest moet worden. 


Door de arbeidswet wordt er vereist dat elektrische gereedschappen veilig zijn voor de gebruiker. De NEN 3140 is de norm waarin staat beschreven hoe de veiligheidskeuring voor elektrisch gereedschap in het algemeen moet worden uitgevoerd. De IEC 60974-4 is de Europese norm waarop lasapparatuur op veiligheid moet worden gekeurd. De veiligheidskeuring IEC 60974-4 is voor lasapparatuur daarom de juiste oplossing!
De keuring voeren wij altijd uit met de allernieuwste meetapparatuur.
Hiermee testen wij de elektrische veiligheid m.b.t. aardverbindingen, de isolatieweerstand en de lekstroom (verschilstroom, vervangende lekstroom, primaire lekstroom, lekstroom van de laskring, aanraakstroom). 

Onderhoud voor inspectie


De NEN-EN-IEC 60974-4 schrijft voor dat de lasmachines vóór de inspectie aan de binnen en buitenzijde schoon en droog moeten zijn. Dit houdt in dat de machines moeten worden voorzien van onderhoud. Volgens de norm moet dit gedaan worden door opgeleid service personeel. Onze servicemonteurs worden ieder jaar geschoold door onze leveranciers en fabrikanten. Hierdoor zijn zij bevoegd om inspecties, reparaties en keuringen te verrichten aan alle merken lasapparatuur. De monteurs van Kumoweld voorzien je machines vervolgens van een uitgebreid onderhoudsrapport. 

Tijdens de keuring

De keuring bestaat uit visuele inspectie, metingen, beproevingen en de test met de veiligheidstester. De keuring wordt afgerond met testcertificaten voor de gekeurde middelen. Daarnaast  worden de goedgekeurde apparaten voorzien van een sticker, zodat het zichtbaar is dat de machine gekeurd is en wanneer de volgende inspectie nodig is. Tevens voeren we de keuring op in ons eigen systeem en ontvang je automatisch een melding wanneer je apparatuur weer toe is aan de jaarlijkse keuring.

Verificatie 

Daarnaast dient op de lasapparatuur bij de bedrijven die gecertificeerd zijn voor EN 1090 ook verificatie uitgevoerd te worden volgens de NEN-EN-IEC 60974-14 norm. Door middel van verificatie toon je aan dat de lasapparatuur of een lassysteem overeenkomt met de gebruiksparameters voor die lasapparatuur of dat lassysteem.
Tevens schrijft de NEN-EN-IEC 60974-14 voor dat de machine vóór verificatie moet worden voorzien van de veiligheidskeuring volgens NEN-EN-IEC 60974-4.

Dit houdt in:

  • Wanneer je een verificatie (NEN-EN-IEC 60974-14) wilt laten uitvoeren zullen wij de machine eerst voorzien van onderhoud waarna wij de machine keuren volgens de NEN-EN-IEC 60974-4 en ten slotte de machine keuren volgens de verificatie NEN-EN-IEC 60974-14.
  • Wanneer je de machine op veiligheid laat keuren (NEN-EN-IEC 60974-4) zullen wij de machine eerst een verplichte onderhoudsbeurt geven.
  • Na een onderhoudsbeurt aan jouw lasmachine zullen wij de machine op veiligheid keuren (NEN-EN-IEC 60974-4).
  • Na een reparatie waarbij de kappen werden gedemonteerd zullen wij de machine opnieuw moeten keuren volgens de veiligheidskeuring (NEN-EN-IEC 60974-4)
  • Na een reparatie aan stroom voerende delen waarbij de kappen werden gedemonteerd zullen wij de machine opnieuw moeten keuren volgens de veiligheidskeuring (NEN-EN-IEC 60974-4) en ook de verificatie (NEN-EN-IEC 60974-14) indien deze van toepassing is voor deze machine.

 

Wil je een keuring of onderhoud laten uitvoeren door onze Servicedienst? Neem gerust contact met ons op. 

Kom met ons in contact