0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

Kader opleidingen

De kaderopleidingen die wij aanbieden staan onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL) en worden gegeven overeenkomstig de richtlijn van de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) en/of het International Institute of Welding (IIW).

Opleidingen

Omschrijving

Deze opleidingen zijn bedoeld voor (las)technisch kaderpersoneel die in een bedrijf belast zijn of worden met leidinggeven aan en toezicht houden op de praktische werkzaamheden bij het lassen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld voorbereiding, vervaardiging en kwaliteitsbewaking.

De EWCP opleidingen zijn bedoeld voor lascoördinatoren die werkzaam zijn bij producenten van last dragende constructies die reeds enige ervaring hebben met lascoördinator werkzaamheden, maar theoretisch breder geschoold dienen te worden om te voldoen aan de eisen die vanuit de EN1090 gesteld worden aan een lascoördinator die werkzaam is met producten die vallen binnen executie klassen 1 en 2.

Voor toelating tot de examens EWCP-B of EWCP-S zijn verschillende trajecten mogelijk die benoemd worden in het NIL aanmeldingsformulier F303.08-01 (EWCP-B) en aanmeldingsformulier F303.08-02 (EWCP-S). Los van deze formulieren dient u uiteraard ook een aanmeldformulier voor onze opleidingen in te vullen.

Alle formulieren worden op aanvraag toegezonden