0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

NIL opleidingen TIG

Het TIG lasproces is booglas-proces waarbij een elektrische vlamboog de te verbinden metalen delen dusdanig verhit dat het op de te verbinden plek smelt. Tijdens dit verhitten wordt er eventueel handmatig materiaal (lasdraad) toegevoegd en de ontstane lasrups (gesmolten materiaal) maakt de verbinding tussen de te verbinden delen.

Dit lasproces is betrekkelijk eenvoudig in te zetten voor productie of reparatie daar waar het gaat om kwalitatief hoogwaardige verbindingen en/of daar waar optisch hoge eisen aan de lasrups gesteld worden. Ook is dit proces zeer goed gemechaniseerd of geautomatiseerd in te zetten.

Via de lastoorts wordt de lastroom toegevoerd en tevens het gas dat het gesmolten materiaal moet beschermen tegen oxidatie. Bij het TIG lassen wordt gebruik gemaakt van een inert gas (gaat geen chemische reactie met gesmolten materiaal aan). Hiermee kan onder andere staal, RVS en aluminium gelast worden.

                                                

Opleidingen

Omschrijving

Een TIG lasinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een Stroombron (al of niet met waterkoeler)
 • een Gasvoorziening
 • een Lastoorts en massakabel

Het TIG lassen is een elektrisch booglasproces. Bij het TIG lassen wordt een boog getrokken tussen een wolfraam elektrode en het werkstuk. De wolfraam elektrode smelt niet af en kan daarom niet als lastoevoegmateriaal dienen.  Als het nodig is wordt er een lastoevoegmateriaal apart aangevoerd. Het smeltblad wordt afgeschermd van de omgevingslucht door een beschermgas.
De afkorting TIG staat voor Tungsten Inert Gas. Tungsten betekent wolfraam. Inert Gas betekent dat het beschermgas niet reageert met het smeltblad. Inerte gassen worden ook wel edelgassen genoemd. Het TIG lassen is een lasproces waarmee kwalitatief hoogwaardige lassen kunnen worden gemaakt en wordt gebruikt voor het lassen van alle staalsoorten en voor de non-ferro metalen zoals aluminium, koper en nikkellegeringen  Het Tig proces is prima geschikt voor het handmatig lassen. Het zicht op het smeltblad en de te lassen naad is meestal goed. Het proces is goed te beheersen.

Inhoud handvaardigheidsopleidingen TIG

De NIL handvaardigheidsopleidingen bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Ongeveer 20% is theorie en ongeveer 80% is praktijk.

De theorie achter het TIG lassen is opgedeeld in een viertal hoofdonderwerpen:

 1. Processen en Apparatuur
  • Lasprocessen (principes)
  • Kennis van de lasinstallaties voor het betreffende lasproces en globale kennis van lasinstallaties in het algemeen
  • Principe van het betreffende lasproces
  • Globale kennis van andere lasprocessen
 2. Materialen en hun gedrag bij het lassen
  • Scheikundige begrippen
  • IJzer- en staalbereiding
  • Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
  • De invloed van koolstof en belangrijke legeringselementen op de eigenschappen van staal, de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal en de belangrijke leveringsvormen van staalsoorten
  • Lasonderzoek
  • Kennis van aluminium, aluminiumlegeringen, hun lasbaarheid en leveringsvormen
  • Kennis van corrosievaststaal/roestvaststaal, de belangrijke legeringselementen voor RVS, hun lasbaarheid en leveringsvormen.
  • Kennis van corrosie en maatregelen om corrosie te voorkomen
 3. Constructies en Ontwerp
  • Lasnaadvormen en voorbewerkingen
  • Belastingen van constructies
  • Krimpverschijnselen
  • Lasposities en las-aanduidingen op tekening
  • Tekening lezen
 4. Fabricage en Toepassingen
  • Procesvariabelen bij het lassen
  • De boog/vlam
  • Lastoevoegmaterialen
  • Las onvolkomenheden: oorzaken en het voorkomen van
  • Lassen in de praktijk
  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Inschrijfformulier